Met je inschrijving verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden en privacyreglement.

Wat kun je verwachten?

Met je inschrijving voor Een Leven Lang Lopen krijg je een trainingstraject met de volgende onderdelen: Online intake; Persoonlijk hardloopschema; Monitoring training; Coaching en feedback; 1x per vier weken gesprek met trainer. En afhankelijk van het pakket dat je kiest een of meer van de volgende aanvullingen: Persoonlijk voedingsschema; Persoonlijke prehab (krachttrainingsschema); Voorrang bij hardloopfysiotherapeut; Blessureadvies.

Betaling en opzegtermijn

Betaling gebeurt door middel van automatische machtiging. Bij je inschrijving geef je je IBAN gegevens door. Iedere maand wordt het bedrag automatisch van rekening afgeschreven.

In eerste instantie geldt het abonnement voor een periode van drie maanden. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Je kunt je het abonnement weer activeren en deactiveren wanneer je wilt.

Je kunt het abonnement opzeggen door minimaal twee dagen voor het ingaan van de nieuwe maand een mail te sturen naar info@een-leven-lang-lopen.nl.

Gevraagde persoonsgegevens

Bij je inschrijving voor Een Leven Lang Lopen worden een aantal gegevens gevraagd:

Naam en adresgegevens: deze zijn nodig voor onze administratie en statistische gegevens. Telefoonnummer kan worden gebruikt om telefonisch contact op te nemen indien nodig.

E-mail: via de mail wordt inschrijving bevestigd en worden nieuwsberichten gestuurd.

Geboortedatum: kunnen worden gebruikt voor statistische gegevens. Ook bij het beantwoorden van eventuele vragen kan het handig zijn om de leeftijd te weten (voor het geven van advies).

Geslacht: wordt gebruikt voor geanonimiseerde statistische gegevens

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de organisatie te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de organisatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

De organisatie treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Beveiliging en SSL

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen (zie symbool van een slotje in tekstvenster van je browser)

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Een Leven Lang Lopen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Een Leven Lang Lopen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Een Leven Lang Lopen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Een Leven Lang Lopen te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Een Leven Lang Lopen heeft hier geen invloed op.

Een Leven Lang Lopen heeft Google geen toestemming gegeven om via Een Leven Lang Lopen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de organisatie wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande:

Verantwoordelijke:   Joan Merx
E-mail:                          info@een-leven-lang-lopen.nl
Telefoonnummer:          (024) 379 23 97

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.